No Picture
Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát 1. Ông: Lê Văn Đức. Chức vụ: Trưởng Ban 2. Bà: Đỗ Dương Thông. Chức Vụ: Thành Viên 3. Ông: Hoàng Ngọc Dũng. Chức Vụ: Thành Viên

DỊCH VỤ

SAN LẤP GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

– Tổng thầu EPC các dự án xây dựng văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp, đặc biệt nhà kết cấu thép, nhà cao tầng; – Tổng thầu EPC các dự án xây […]