No Picture
GIỚI THIỆU

Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch HĐQT – Ông: LÊ ANH DŨNG Ngày sinh: 02/09/1974 Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Cử nhân kinh tế. Nơi đăng ký HKTT: P609, tòa nhà Yên Hòa […]