No Picture
Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát 1. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương. Chức vụ: Trưởng Ban 2. Bà: Phạm Thị Hà. Chức Vụ: Thành Viên 3. Ông: Hoàng Ngọc Dũng. Chức Vụ: Thành Viên

No Picture
Ban giám đốc

Ban Giám đốc

    Giám đốc   Ông: Nguyễn Quốc Đạt Ngày sinh: 14/04/1964 Quê quán: Nam Định Trình độ: Cử nhân Kinh tế Quá trình đào tạo Từ 1982 – 1986: Cử nhân kinh tế – […]