No Picture
Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát 1. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương. Chức vụ: Trưởng Ban 2. Bà: Phạm Thị Hà. Chức Vụ: Thành Viên 3. Ông: Hoàng Ngọc Dũng. Chức Vụ: Thành Viên

No Picture
Ban giám đốc

Ban Giám đốc

    Giám đốc   Ông: Nguyễn Quốc Đạt Ngày sinh: 14/04/1964 Quê quán: Nam Định Trình độ: Cử nhân Kinh tế Quá trình đào tạo Từ 1982 – 1986: Cử nhân kinh tế – […]

No Picture
GIỚI THIỆU

Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch HĐQT Ông: LÊ ANH DŨNG Ngày sinh: 02/09/1974 Quê quán: Đức Hoà – Đức Thọ – Hà Tĩnh. Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Cử nhân kinh tế. […]

Các Phòng Ban

Các Phòng Ban

I. Phòng Tổ Chức Hành Chính: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Ông: Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày: 24/10/1976 Quê quán: Yên Định – Thanh Hoá Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ/ Cử nhân […]