TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH) 05 cán bộ chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng công trình với những tiêu chí như sau: 1. Yêu cầu: Là Nam giới […]