Các Phòng Ban

Các Phòng Ban

I. Phòng Tổ Chức Hành Chính: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Ông: Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày: 24/10/1976 Quê quán: Yên Định – Thanh Hoá Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ/ Cử nhân […]