No Picture
Các Phòng Ban

Thôi giao nhiệm vụ phụ trách công tác Kế toán của Công ty CPXLDK Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Văn Quang

Thôi giao nhiệm vụ phụ trách công tác Kế toán của Công ty CPXLDK Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Văn Quang 54- Cong bo thong tin V.v Thoi giao nhiem vu phu trach cong tac […]

Các Phòng Ban

Các Phòng Ban

I. Phòng Tổ Chức Hành Chính: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Ông: Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày: 24/10/1976 Quê quán: Yên Định – Thanh Hoá Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ/ Cử nhân […]