Các Phòng Ban

I. Phòng Tổ Chức Hành Chính:
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

 • Ông: Nguyễn Văn Ngọc
 • Sinh ngày: 24/10/1976
 • Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ/ Cử nhân Kinh tế
 • Hộ khẩu TT: SN 227 đường 5 Đông Phát, đường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa

II. Phòng Tài chính – Kế toán

Phụ Trách Phòng Tài chính – Kế Toán:

 • Bà: Vũ Thị Hải
 •  Sinh ngày: 04/12/1982
 • Trình độ: Cử nhân Kinh tế – Ngành Tài Chính Kế Toán
 • Hộ khẩu TT: SN 16 Lý Đạo Hành, Phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa

III. Phòng Kinh tế – Kỹ thuật

Trưởng phòng Kinh tế – kỹ thuật

 • Ông: Trịnh Kiên Trung
 • Sinh ngày: 10/11/1984
 • Trình độ: Kỹ sư ngành xây dựng thủy lợi thủy điện
 • Hộ khẩu TT: Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa