Các Phòng Ban

I. Phòng Tổ Chức Hành Chính:
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

 • Ông: Nguyễn Văn Ngọc
 • Sinh ngày: 24/10/1976
 • Quê quán: Yên Định – Thanh Hoá
 • Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ/ Cử nhân Kinh tế

II. Phòng Tài chính – Kế toán

– Kế toán trưởng:

 • Bà: Trịnh Thị Thương
 • Ngày sinh: 05/10/1985
 • Quê quán: Vĩnh Lộc – Thanh Hoá
 • Trình độ: Cử nhân Kinh tế

III. Phòng Kinh tế – Kỹ thuật

– Trưởng phòng

 • Bà: Vũ Thị Hà
 • Ngày sinh: 08/08/1977
 • Quê quán: Nam Đàn – Nghệ An
 • Trình độ: Kỹ sư kinh tế xây dựng

IV. Phòng Xây lắp I

– Trưởng phòng:

 • Ông: Phạm Văn Khương
 • Ngày sinh: 08/06/1972
 • Quê quán: Gia Tân – Gia Viễn – Ninh Bình
 • Trình độ: Kỹ sư Máy xây dựng

 

V. Chi nhánh khai thác khoáng sản PVC – Thanh Hoá

– Giám đốc:

 • Ông: Nguyễn Trung Liêm
 • Ngày sinh: 10/11/1968
 • Quê quán: Đại Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
 • Trình độ: Kỹ sư xây dựng

 

VI. Phòng Kinh doanh

– Trưởng Phòng:

 • Bà: Lê Thị Giang
 • Ngày sinh: 11/10/1972
 • Quê quán: TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
 • Trình độ: Trung cấp Kế toán