Các Phòng Ban

I. Phòng Tổ Chức Hành Chính:
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

 • Ông: Nguyễn Văn Ngọc
 • Sinh ngày: 24/10/1976
 • Quê quán: Yên Định – Thanh Hoá
 • Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ/ Cử nhân Kinh tế

II. Phòng Tài chính – Kế toán

– Phụ Trách Phòng Kế Toán:

 • Bà: Vũ Thị Hải
 • Ngày sinh: 04/12/1982
 • Quê quán:  Hoằng Hoá – Thanh Hoá
 • Trình độ: Cử nhân Kinh tế – Ngành Tài Chính Kế Toán

III. Phòng Kinh tế – Kỹ thuật

– Trưởng phòng

 • Bà: Vũ Thị Hà
 • Ngày sinh: 08/08/1977
 • Quê quán: Nam Đàn – Nghệ An
 • Trình độ: Kỹ sư kinh tế xây dựng

IV. Trưởng Phòng Kinh doanh
Bà: Lê Thị Giang
Ngày sinh: 11/10/1972
Quê quán: Xã Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
Trình độ: Trung cấp kế toán tài chính