No Picture
Báo cáo tài chính

BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022, Giải trình BCTC sau kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 202221- Công bố giải trình báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 (1)

No Picture
CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Thanh Hoá

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự đai hội […]