No Picture
Ban giám đốc

Cung cấp thông tin của Giám đốc Phạm Văn Trường Công ty CPXLDK Thanh Hóa Attachments area

60- Công bố thông tin V.v Cung cấp thông tin của Giám đốc Phạm Văn Trường Công ty PVC-TH (1) (1) Sơ Yếu Lý Lịch GĐ Phạm Văn Trường 4. SYLL A.Trường (mẫu 2C)

No Picture
Ban giám đốc

Ban Giám đốc

 Ban giám đốc PVC-TH 1. Phó Giám đốc phụ trách:Ông: Nguyễn Văn QuangSinh ngày : 21 tháng 01 năm 1977Trình độ: Cử nhân Kinh tế – ngành Kế toánHộ khẩu thường trú: Số 46/4 đường […]