No Picture
Ban giám đốc

Ban Giám đốc

  Giám đốc Ông: Nguyễn Quốc Đạt Ngày sinh: 14/04/1964 Quê quán: Nam Định Trình độ: Cử nhân Kinh tế Quá trình đào tạo Từ 1982 – 1986: Cử nhân kinh tế – ĐH Kinh […]