CHO THUÊ ĐẤT DỰ ÁN, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

Cho thuê Tòa nhà văn phòng 38A, và cho thuê đất dự án 10 ha

–      Cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A

–      Cho thuê văn phòng làm việc, dịch vụ điện nước tại Nghi Sơn

–      Cho thuê mặt bằng dự án 10ha

– Các loại hình đầu tư và kinh doanh Bất động sản khác