No Picture
GIỚI THIỆU

Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch HĐQT – Ông: LÊ ANH DŨNG Ngày sinh: 02/09/1974 Quê quán: Đức Hoà – Đức Thọ – Hà Tĩnh. Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Cử nhân kinh […]