Nhà máy sản xuất vật liệu Xây dựng và Kết cấu thép (10ha)

Nhà máy sản xuất vật liệu Xây dựng và Kết cấu thép (10ha) do PVC-TH làm chủ đầu tư