Dự án tòa nhà Dầu Khí 38A Đại lộ Lê Lợi- Thanh Hóa

Dự án tòa nhà Dầu Khí 38A Đại lộ Lê Lợi- Thanh Hóa cho PVC-TH làm chủ Đầu tư