Văn phòng Đại diện Eagleburgman Nghi Sơn (10Ha) do PVC-TH làm chủ đầu tư

Văn phòng Đại diện Eagleburgman Nghi Sơn (10Ha) do PVC-TH làm chủ đầu tư