Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát Công ty PVC-TH:

 • 1. Trưởng Ban kiểm soát:
 • Bà: Vũ Thị Thanh
 • Sinh ngày: 1/5/1986
 • Trình độ: Cử nhân khoa học/Cử nhân Kế toán
 • Hộ khẩu TT: căn hộ 1008 H1 Chung Cư Phú Sơn, Phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa
 • 2. Thành viên Bản kiểm soát:
 • Bà: Trịnh Thị Hồng 
 • Sinh ngày: 20/5/1991
 • Trình độ: Cử nhân Kế toán
 • Hộ khẩu thường trú: Số 05/3 Dốc Ga, Phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa
 •  3. Thành viên Ban kiểm soát:
 • Ông: Đỗ Dương Thông 
 • Sinh ngày: 12/11/1991
 • Trình độ: Cử nhân
 • Hộ khẩu TT: TDP số 3 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội