SAN LẤP GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

– Tổng thầu EPC các dự án xây dựng văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp, đặc biệt nhà kết cấu thép, nhà cao tầng;

– Tổng thầu EPC các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp;

– San lấp mặt bằng;

– Xây dựng các công trình thuỷ lợi, đê kè, bến cảng;

– Lắp đặt các hệ thống đường dây tải điện đến 35KV, các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp khác;

– Khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

– Đầu tư, xây dựng các dự án cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp;

– Khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

– Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

– Đầu tư công nghệ cao trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng;