CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
♦ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa là đơn vị thành viên của Tổng Công Ty CP Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam. Hoạt động và kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng Công Ty. Luôn phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có và hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành và các đối tác để tạo thuận lợi trong hoạt động kinh doanh. Phát triển nhanh, mạnh và bền vững, kết hợp sản xuất kinh doanh tăng tích luỹ, gắn liền với lợi ích người lao động .

Và với chủ trương phát triển Công ty trở thành một đơn vị hàng đầu của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam – Đơn vị xây lắp chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của PVC-TH, tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để tạo bước đột phá phát triển, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

♦ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN

Nguyên tắc phát triển của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa phù hợp với Chiến lược phát triển của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Phát triển nhanh, bền vững, lấy hiệu quả và năng lực cạnh tranh làm nền tảng. Tập trung trọng tâm vào xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và công trình ngầm, sản xuất, chế tạo cơ khí và lắp máy.
Tăng nhanh tỷ trọng các công việc có hàm lượng chất xám và công nghệ cao.
Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu xây lắp các công trình dầu khí theo tiêu chuẩn quốc tế. Từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và khu vực trên cơ sở đáp ứng tốt các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Xây dựng thương hiệu PVC-TH thành một thương hiệu mạnh của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

♦ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Phấn đấu xây dựng phát triển Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa trở thành một Công ty mạnh trong Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam. Có sức cạnh tranh lớn tại khu vực và cả nước trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành dầu khí, xây dựng dân dụng, đầu tư các dự án, các khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản và hệ thống dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2015 là đơn vị  kinh doanh đứng tốp 1 trong Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam.

♦ MỤC TIÊU CỤ THỂ

–  Lĩnh vực xây lắp chuyên ngành dầu khí

Thực hiện việc triển khai các dự án do Tổng công ty giao tại khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Từng bước nâng cao năng lực về kỹ thuật thi công, chú trọng  phát triển lĩnh vực chủ yếu là xây lắp công trình phục vụ cho lọc hóa dầu tại Nghi Sơn- Thanh Hóa. Hoàn thiện và nâng  cao năng lực đấu thầu và thi công các công trình trong ngành dầu khí đồng thời tham gia xây lắp các công trình xây dựng dân dụng có qui mô và giá trị lớn.

Phấn đấu đến năm 2015 doanh thu về xây lắp đạt 1.700 tỷ đồng.

–  Lĩnh vực SX công nghiệp.

Đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng tại khu kinh tế Nghi Sơn Tỉnh Thanh Hóa với diện tích 10 ha.

Hoàn thiện và nâng cao năng lực chế tạo, sản xuất. Đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật cơ khí, chế tạo phục vụ cho dự án dầu khí và các DN trong khu vực Nghi Sơn và Bắc miền trung.

– Lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ.

Các năm tiếp theo, tham gia đầu tư phát triển một số khu đô thị mới có hiệu quả tại Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố lớn để tăng doanh thu và hiệu suất sử dụng vốn, phấn đấu đến năm 2015 doanh thu trong lĩnh vực Bất động sản dịch vụ chiếm 10- 15% trong doanh thu hàng năm của Công ty.

Triển khai hoàn thiện mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp I và khu tập kết vật tư, thiết bị xây dựng khu liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn với diện tích 157 ha.

Hợp tác lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực để cùng thực hiện vào dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn.

§ầu tư kho hàng, bến bãi, nơi tập kết vật liệu phục vụ các đơn vị, liên doanh, doanh nghiệp trong ngoài nước để khai thác mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện  dự án khu đô thị và nhà ở tại nghi sơn 25ha phục vụ cho lọc hoá dầu theo quy hoạch của Tổng công ty.

– Phát triển các dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại khu đô thị theo mô hình khép kín tạo dịch vụ và tiện ích tốt nhất cho người sử dụng. Hình thành ban quản lý để vận hành khai thác theo mô hình quản lý của Công ty.

– Các năm tiếp theo, tham gia đầu tư phát triển một số khu đô thị mới có hiệu quả tại Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố lớn để tăng doanh thu và hiệu suất sử dụng vốn, phấn đấu đến năm 2015 doanh thu trong lĩnh vực Bất động sản dịch vụ chiếm 10- 15% trong doanh thu hàng năm của Công ty.

– Lĩnh vực Dịch vụ: Đưa vào vận hành khai thác khách sản tại TP Thanh Hóa. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao. Quản lý và vận hành mang tính chuyên nghiệp, đảm bảo kinh doanh sau 18 tháng đủ chi phí và bắt đầu có lãi.

– Lĩnh vực khoáng sản: Nâng cao năng lực sản xuất và gia công các loại khoáng sản cung cấp cho các công ty xi măng hiện có. Từng bước phát triển và chiếm lĩnh thị trường, mở rộng và cung cấp các sản phẩm xi măng đến các nhà máy trong cả nước.