No Picture
Ban kiểm soát

Ban Kiểm Soát

Ban kiểm soát Công ty PVC-TH: 1. Trưởng Ban kiểm soát: Bà: Vũ Thị Thanh Sinh ngày: 1/5/1986 Trình độ: Cử nhân khoa học/Cử nhân Kế toán Hộ khẩu TT: căn hộ 1008 H1 Chung […]

No Picture
Ban giám đốc

Ban Giám đốc

 Ban giám đốc PVC-TH 1. Giám đốc: Ông: Hoàng Đắc TuấnSinh ngày: 05 tháng 01 năm 1982 Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sưHộ khẩu thường trú: Tổ 38, Thanh Xuân Trung, Thanh […]

Các Phòng Ban

Các Phòng Ban

I. Phòng Tổ Chức Hành Chính: Trưởng phòng  Ông: Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày: 24/10/1976 Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ/ Cử nhân Kinh tế Hộ khẩu TT: SN 227 đường 5 Đông Phát, đường […]

No Picture
GIỚI THIỆU

Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch HĐQT – Ông: LÊ ANH DŨNG Ngày sinh: 02/09/1974 Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Cử nhân kinh tế. Nơi đăng ký HKTT: P609, tòa nhà Yên Hòa […]