No Picture
CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Thanh Hoá

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự đai hội […]