Giới thiệu chung

Quan điểm phát triển

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), hoạt động và kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển chung của tổng Công ty. Luôn phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có và hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để tạo bước đột phá phát triển, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Phát triển nhanh, mạnh và bền vững, kết hợp sản xuất kinh doanh tăng tích lũy, gắn liền với lợi ích người lao động.

Nguyên tắc phát triển:

Phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, xu thế thị trường: Phát triển bền vững lấy hiệu quả và năng lực cạnh tranh làm nền tảng. tập trung trọng tâm vào xây lắp các công trình chuyên nghành dầu khí, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, sản xuất, chế tạo cơ khí và lắp máy, khai thác khoáng sản… tăng nhanh tỷ trọng các công việc có hàm lượng chất xám và công nghệ cao.

Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu xây lắp cấc công trình dầu khí theo tiêu chuẩn quốc tế. Từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt Công ty đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. Nhằm từng bước xây dựng thương hiệu PVC-TH thành một thương hiệu mạnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2015 – 2018

Thực hiện việc triển khai các dự án do Tổng Công ty giao tại khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Từng bước nâng cao nămg lực về kỹ thuật thi công, chú trọng phát triển lĩnh vực chủ yếu là xây lắp công trình phục vụ cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa. Hoàn thiện và nâng cao năng lực đấu thầu và thi công các công trình có quy mô và giá trị lớn như: Đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng tại khu kinh tế Nghi Sơn Tỉnh Thanh Hóa với diện tích 10 ha. Tìm kiếm thị trường xây dựng, hợp tác với các đơn vị cùng nghành để cùng tạo cơ hội phát triển…

Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Với chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể của Công ty, Năm 2017 kế hoạch tổng sản lượng là 74 tỷ, doanh thu 115 tỷ, Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2,3 tỷ.