DỰ ÁN

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Dự án NMNĐ Thái Bình 2 có công suất 1.200 MW với tổng mức đầu tư khoảng 1.6 tỷ USD, với sản lượng điện khoảng 6,7 tỷ kWh/năm. Đây là một trong số các dự […]