Error
Hoạt động đoàn thể
Thursday, 31 August 2017 06:23

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023


Ngày 29/8/2014, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

http://vn.pvc-th.vn/images/on%20ct.jpg

Tham dự đại hội có đồng chí Dương Sơn Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn PVC, Ban Lãnh đạo PVC-TH cùng 69 công đoàn viên tại PVC-TH.

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Dương Sơn Hào cũng đã biểu dương những thành tích của Công đoàn PVC-TH trong nhiệm kỳ 2015-2018 đã làm được. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn PVC-TH trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch công đoàn PVC đề nghị Công đoàn PVC-TH phải xây dựng chương trình hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đặc biệt là phối hợp với Ban lãnh đạo công ty để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) trong giai đoạn này.


http://vn.pvc-th.vn/images/c%20ho.jpg

Đồng chí Dương Sơn Hào phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội Công đoàn PVC-TH nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2018-2023 và 4 đồng chí Đại biểu tham dự Công đoàn cấp trên.

 

http://vn.pvc-th.vn/images/bch%20moi.jpg

Ban chấp hành Công đoàn PVC-TH khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023) ra mắt

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023) với sự tán thành thống nhất cao 100% đại biểu thông qua.


Older news items:

Last Updated on Tuesday, 26 September 2017 01:53
| Print |