BẢN TIN PVC-TH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 06/6/2014, tại Hội trường tầng 11, Toà nhà dầu khí Thanh Hoá, số 38A Đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BẢN TIN CỔ ĐÔNG

TIN TỨC NỔI BẬT

Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần xây lắp Dầu Khí Thanh Hóa

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Ngày 29/8/2014, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần...

THÔNG BÁO: CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY PVC-TH

CÔNG BỐ THÔNG TIN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

Quan hệ cổ đông
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Xem chi tiết

 

 

 

 

 
Thông báo

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY PVC-TH 

 

  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

 
Thông báo

 
Thông báo

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

Số      /TB-XLDKTH-QHCĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 23 tháng 06 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v: Cung cấp thông tin cổ đông 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

 

 

Hiện nay, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng, theo công văn số 1300/UBCK-QLPH ngày 09/05/2011.

 

 
Thông báo

1

 
«StartPrev1112NextEnd»

Page 11 of 12