Slide Ảnh

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

BẢN TIN PVC-TH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 06/6/2014, tại Hội trường tầng 11, Toà nhà dầu khí Thanh Hoá, số 38A Đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

http://vn.pvc-th.vn/images/doanh%20thu.png
Lược đồ chỉ tiêu kế hoạch

http://vn.pvc-th.vn/images/ke%20hoach.png

BẢN TIN CỔ ĐÔNG

TIN TỨC NỔI BẬT

CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH) cần tuyển 05 cán bộ chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật hiện trường, Trắc đạc công trình với những...

Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần xây lắp Dầu Khí Thanh Hóa

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Ngày 29/8/2014, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần...

Home Quan hệ cổ đông Thông báo
Thông báo
Thông báo

Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

 

 

 
Thông báo

 
Thông báo

 
Thông báo

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-XLDKTH-QHCĐ

 

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 08 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v: Cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

  1. 1.            Thời gian: Từ ngày 16/08/2011.
  2. 2.            Địa điểm cấp sổ:

2.1.     Tại văn phòng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Địa chỉ liên hệ: Tổ quan hệ cổ đông Tầng 10 tòa nhà Dầu khí số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

Điện thoại: 0373.724668                    Fax: 0373.757886

2.2.     Tại Văn phòng Ban điều hành san lấp mặt bằng Nghi Sơn của PVC-TH

-         Chỉ cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cán bộ đã và đang làm việc tại Ban quản lý lọc hóa dầu Nghi Sơn, Ban quản lý các dự án của PVC-TH tại Nghi Sơn và Ban điều hành san lấp mặt bằng Nghi Sơn vào ngày 16/08/2011.

-         Địa chỉ liên hệ: Thôn Nam Tiến, xã Hải Yên, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

  1. 3.            Các giấy tờ cần xuất trình khi đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

3.1.     Đối với cá nhân:

-         Trường hợp cổ đông trực tiếp tới nhận sổ:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (cổ đông dùng khi đăng ký mua cổ phần).

+ Chứng từ nộp tiền mua cổ phần.

-         Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác tới nhận sổ:

+ Chứng từ nộp tiền mua cổ phần.

+ Giấy ủy quyền nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có xác nhận của chính quyền địa phương (theo Mẫu 01 kèm theo) hoặc nơi công tác (theo Mẫu 02 kèm theo).

+ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.

3.2.     Đối với tổ chức:

-         Chứng từ nộp tiền mua cổ phần.

-         Giấy ủy quyền của tổ chức cho người đi nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (Mẫu 03 kèm theo).

-         Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền.

-         Giấy chứng nhận ĐKKD bản sao.

(Các Mẫu 01, 02 và 03 cổ đông có thể tải về tại website: www.pvc-th.vn)

Trân trọng thông báo.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

PHẠM HỮU NGHĨA

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2011

GIẤY UỶ QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:   

Số CMND/Hộ chiếu (dùng khi đăng ký mua cổ phần):                    

Ngày cấp:                                           Nơi cấp:      

Điện thoại:                               

Tổng số cổ phần PVC-TH đang sở hữu:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/bà:

CMND/Hộ chiếu:                      Ngày cấp:                        Nơi cấp:

Điện thoại:

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

 

Bên uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Bên được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

Mẫu 1 – Kèm theo Thông báo cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PVC-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2011

GIẤY UỶ QUYỀN

(Dành cho tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông tổ chức:   

Số ĐKKD/GPKD:                               Ngày cấp:              Nơi cấp:      

Địa chỉ:       

Điện thoại:                                          Fax:

Người đại diện:                                                                 Chức vụ:

Tổng số cổ phần PVC-TH đang sở hữu:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/bà:

CMND/Hộ chiếu:                      Ngày cấp:                        Nơi cấp:

Điện thoại:

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

 

Bên uỷ quyền

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Bên được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu 3 – Kèm theo Thông báo cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PVC-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2011

GIẤY UỶ QUYỀN

(Dành cho cá nhân là cán bộ công nhân viên

thuộc các tổ chức có đăng ký mua cổ phần của PVC-TH)

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 

 

 

Mẫu 2 – Kèm theo Thông báo cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PVC-TH

 

 
Thông báo

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY PVC-TH 

 

  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 8 of 10