BẢN TIN PVC-TH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 06/6/2014, tại Hội trường tầng 11, Toà nhà dầu khí Thanh Hoá, số 38A Đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

BẢN TIN CỔ ĐÔNG

TIN TỨC NỔI BẬT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH) cần tuyển 05 cán bộ chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật hiện trường, Trắc đạc công trình với những...

Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần xây lắp Dầu Khí Thanh Hóa

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Ngày 29/8/2014, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần...

THÔNG BÁO: CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VỀ VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY PVC-TH

Đại hội cổ đông thường niên

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

 

  

1. TỜ TRÌNH  

V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

2. TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

3. TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Giám đốc

4. TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2011

5. TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

6. QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

7. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

8. BÁO CÁO KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2010

(Đã được kiểm toán)

9. TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu

10. TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn cổ phần và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng

11. TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển nhượng dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Thanh HóaV/v: Chuyển nhượng dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ TỜ TRÌNH

12. BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Tải về